PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Quản trị chất lượng: Bài giảng + Nhật ký môn học+Phân chia nhóm TT+ThiSamacdem
10-05-2012, 11:44 AM
14/03/2012

Môn học: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Giảng viên: TS. TẠ THỊ KIỀU AN


Dựa theo đề cương môn học Cô gửi cho lớp:


1. Môn học Quản lý chất lượng gồm 45 tiết, trong đó:


- Lý thuyết: 25 tiết
- Thảo luận, thuyết trình: 20 tiết

2. Nội dung môn học, gồm 5 nội dung cơ bản sau:
- Tổng quan về chất lượng
- Quản lý chất lượng
- Hệ thống quản lý chất lượng
- Kỹ thuật quản lý chất lượng
- Quản lý theo phương pháp 6 sigma3. Tài liệu học tập và tham khảo:


- Tạ Thị Kiều An và các đồng tác giả. Quản lý chất lượng. NXB Thống kê, Tp HCM, 2010.
- Phó Đức Trù, Phạm Hồng. ISO 9000. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- Phan Chí Anh và các đồng tác giả. 6 sigma – Phương pháp tiếp cận mới về quản lý. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.4. Đánh giá môn học:
- Bài tập; Thuyết trình - thảo luận; Tiểu luận nhóm: 50% tổng số điểm đánh giá môn học
- Thi hết học phần/ Tiểu luận cá nhân: 50% tổng số điểm đánh giá môn học5. Đề tài nhóm:

- Các nhóm bàn bạc để đăng ký các đề tài thuyết trình khác nhau, tham khảo hướng dẫn của Cô trong đề cương. Mỗi đề tài thuyết trình, sẽ có nhóm thuyết trình và nhóm phản biện.
- Lưu ý: không quá 3 nhóm chọn đề tài thuyết trình về hệ thống ISO 9000.
- Cô gợi ý, ngoài đề tài về các hệ thống quản lý chất lượng, có thể chọn đề tài về việc vận dụng các công cụ để kiểm soát chất lượng của một hoạt động nào đó.


Ghi chú: đọc thêm các nội dung khác trong đề cương để thực hiện theo đúng yêu cầu của Cô.

Samacdem
10-05-2012, 11:46 AM
Ngày 21/03/2012: lớp được nghỉ học.


Ngày 28/03/2012: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG1- Nhận xét của Cô về bài làm 10’ tại lớp trong buổi học đầu tiên (viết theo hiểu biết của chính mình về Quản lý chất lượng): nhiều bạn trả lời rất tốt, tuy nhiên một số bạn trả lời chưa đúng, ví dụ có bạn cho rằng quản lý chất lượng là một quy trình, hiểu như vậy chưa đúng, quản lý chất lượng là một hệ thống quản lý, không phải là một quy trình.2- Thảo luận nội dung Bài 1 - Tổng quan về chất lượng: cô gợi ý các học viên trong lớp trao đổi, thảo luận với nhau về các nội dung liên quan đến Bài 1, sau khi đã xem tài liệu trước ở nhà. Các câu hỏi đã được một số bạn trong lớp đưa ra:
- Một số doanh nghiệp quản lý chất lượng theo kinh nghiệm, không dựa theo bộ tiêu chuẩn ISO, quản lý chất lượng có nhất thiết phải theo tiêu chuẩn?
Trả lời của cô: quản lý chất lượng có nhiều cách làm, theo tiêu chuẩn hoặc không theo tiêu chuẩn.


- Tại sao doanh nghiệp (của một bạn trong lớp hiện đang làm việc), sau khi áp dụng ISO, năng suất và hiệu quả không tăng so với trước khi làm ISO?
Chia sẻ của những bạn khác trong lớp: việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng giúp các nhân viên thực hiện công việc một cách đồng nhất, hoạt động của công ty ổn định thông qua nguyên tắc “làm đúng ngay từ đầu”, để hệ thống quản lý chất lượng hoạt động hiệu quả, phải thường xuyên đánh giá hiệu quả để cải tiến; Lãnh đạo công ty phải quyết tâm theo đuổi việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hoạt động hiệu quả, không nhằm mục đích đối phó.
Cô đề nghị Nhóm 7 đăng ký làm đề tài liên quan đến câu hỏi này.


- Đối với doanh nghiệp kinh doanh phần mềm, khi nào nên xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, dự kiến tốn kém chi phí như thế nào, trong bao lâu thì có thể đạt chứng chỉ?


Chia sẻ của một bạn trong lớp: xây dựng HT QLCL để đảm bảo các hoạt động, các quy trình sản xuất kinh doanh được thực hiện một cách đồng nhất và có hệ thống, tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp, nếu quy mô nhỏ thì không nhất thiết phải xây dựng HT QLCL theo tiêu chuẩn quốc tế, đỡ phải tốn kém chi phí, nhưng nếu quy mô lớn thì nên làm, tuy nhiên nên lựa chọn HT QLCL phù hợp với sản phẩm và quy trình sản xuất của doanh nghiệp, tránh việc xây dựng HT QLCL theo kiểu đối phó. Doanh nghiệp phần mềm của bạn hiện đang áp dụng tiêu chuẩn CMMI trong quản lý chất lượng.
Cô đề nghị một nhóm trong lớp làm đề tài về QLCL theo tiêu chuẩn CMMI.
Ý kiến của Cô: tất cả các doanh nghiệp nên thực hiện quản trị chất lượng, còn việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng nào mới là vấn đề phải cân nhắc.


3- Nội dung bài giảng của Cô:

3.1- Định nghĩa chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000:


- Tổ chức quôc tế về tiêu chuẩn hóa – ISO (The International Organization for Standardization).
Lưu ý: ISO không phải là các chữ viết tắt mà là mã qui ước đối với tên gọi của tổ chức này.
ISO xuất phát từ tiếng Hy Lạp nghĩa là sự tương đồng.
Mục tiêu của tổ chức ISO là thúc đẩy xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc tế để tìm kiếm sự tương đồng trên thị trường quốc tế.


- Bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 đã trải qua các phiên bản: 1987, 1994, 2000, 2008, trong đó, phiên bản 1994 so với phiên bản 2000 có sự khác biệt hẳn.
Định nghĩa chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 8402: 1994 (TCVN ISO 8402: 1999)
“Chất lượng là tập hợp các đặc tính của một thực thể (đối tượng) tạo cho thực thể (đối tượng) đó khả năng thỏa mãn những nhu cầu đã nêu ra hoặc tiềm ẩn”.
Nhược điểm của định nghĩa này là khó hiểu, gây tranh cãi, khó tiếp cận.


- Thực thể (đối tượng) là gì? Là:
+ Sản phẩm (theo nghĩa rộng)
+ Một hoạt động, một quá trình
+ Một tổ chức hay cá nhân
Theo Marx: “Sản phẩm là kết tinh của lao động”
Theo ISO 9000: “Sản phẩm là kết quả của các hoạt động hoặc các quá trình”
Như vậy chất lượng được áp dụng cho mọi hoạt động và được hiểu là chất lượng của cả quá trình tạo nên sản phẩm chứ không chỉ chất lượng sản phẩm.
- Thế nào là sản phẩm có chất lượng? Là sản phẩm thỏa mãn nhu cầu:


+ Đã nêu
+ Chưa nêu
+ Tiềm ẩn (thông qua định hướng nhu cầu)
- Sản phẩm thỏa mãn nhu cầu thông qua:
+ Tính chất
+ Thuộc tính
+ Đặc tính


Dưới góc độ kinh doanh, phân chia thành:


+ Nhóm thuộc tính kỹ thuật, công dụng – Phần cứng: các thuộc tính này phụ thuộc bản chất, cấu tạo sản phẩm, các yếu tố tự nhiên, kỹ thuật công nghệ.
+ Nhóm thuộc tính cảm thụ - Phần mềm: xuất hiện khi có sự tiếp xúc, tiêu dùng sản phẩm, và phụ thuộc vào:

* Uy tín (thương hiệu)
* Quan hệ cung cầu
* Đặc điểm, xu thế tiêu dùng
* Dịch vụ (trước và sau bán hàng).
Bài tập Cô đề nghị: về nhà xem qua các quảng cáo, xác định nội dung nào đề cập đến phần cứng, nội dung nào đề cập đến phần mềm?
- Một số ví dụ về phần mềm:
+ Thịt nướng – Tiếng kêu xèo xèo, hương thơm quyến rũ
+ Mỹ phẩm – Hy vọng, ước mơ vào cái đẹp
+ Giày thể thao Nike – 90% sử dụng ngoài hoạt động thể thao, 10% sử dụng cho hoạt động thể thao
Câu hỏi Cô gợi ý:


1. Hiện nay trên thị trường các nhà sản xuất kinh doanh chú trọng tác động đến cái gì?
2. Trong kinh tế thị trường, phần mềm quan trọng hơn (phần cứng chiếm 20-40%; trong khi phần mềm chiếm 60-80%, thậm chí 90%), kết luận này giúp giải quyết vấn đề gì?


Định nghĩa chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000: 2000/2008
“Chất lượng là mức độ của một tập hợp các đặc tính vốn có của một sản phẩm, hệ thống hoặc quá trình thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng và các bên có liên quan”.
- Mức độ: cho thấy chất lượng phải đo lường được, nhờ vậy chỉ ra cho doanh nghiệp cơ hội cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm; đây là yêu cầu cao hơn rất nhiều so với trước kia vì đo lường chất lượng không đơn giản.
- Thay đổi cách gọi hệ thống quản lý chất lượng qua các phiên bản (càng ngày càng dễ hiểu hơn):


1987: hệ chất lượng
1994: hệ thống chất lượng
2000: hệ thống quản lý chất lượng
- Thay cho “thực thể (đối tượng)”: sản phẩm, hệ thống, quá trình
- Yêu cầu: được hiểu là nhu cầu, mong đợi (thỏa mãn một cách tốt hơn, đáp ứng nhiều hơn nhu cầu khách hàng)
Có 2 quan điểm về việc đáp ứng nhiều hơn như cầu khách hàng:
+ Đáp ứng nhiều hơn nhu cầu một chút: khách hàng bỏ tiền mua một sản phẩm nhất định sẽ được đáp ứng một lượng nhu cầu nhất định, nếu đáp ứng nhiều quá khách hàng sẽ nghi ngờ.
+ Đáp ứng nhiều hơn nhu cầu, càng nhiều càng tốt: sẽ đề cập trong buổi học về 6 Sigma.
- Các bên có liên quan theo tiêu chuẩn ISO 9000: 2007:
+ Khách hàng nội bộ
+ Các bên hợp tác với tổ chức
+ Quy định của luật pháp
+ Đối thủ cạnh tranh (theo quan điểm hiện nay, hỗ trợ cùng nhau phát triển)
+ Xã hội (theo định hướng phát triển bền vững).


3.2- Một số lưu ý: về nhà đọc mục 2.1.2, trang 33-35, Chương 2, sách Quản lý chất lượng (Giáo trình). Các nội dung này sẽ được thảo luận đầu buổi học kế tiếp. Trong đó, lưu ý “Qui tắc 3P” là mục tiêu của quản lý chất lượng và là 3 yếu tố quan trọng nhất của cạnh tranh:
P1 (Performance, Perfectibility): Hiệu năng, khả năng hoàn thiện
P2 (Price): Giá thỏa mãn nhu cầu
P3 (Punctuality): Cung cấp đúng thời điểm

Bài tập làm tại lớp (viết trên giấy A6): Ghi thứ tự quan trọng của 3 yếu tố sau đây theo quan điểm cá nhân, có thể viết thêm vài dòng phía dưới (nếu cần).Yếu tố Thứ tự quan trọng
Chất lượng
Giá
Thời điểmSau khi cả lớp nộp bài làm, buối học kết thúc.
Ghi chú: mục 2, chỉ nêu tóm tắt các ý kiến thảo luận.

Samacdem
10-05-2012, 11:47 AM
Kế hoạch đã điều chỉnh và đôn các nhóm lên theo thứ tự bốc thăm và theo yêu cầu vì các nhóm 8,12,13 bị chọn đề tài lại.Các nhóm cố gắng TT và phản biện thành công,
Chúc cuối tuần vui vẻ, LT đẹp chai thân chào ...hihi
SMD,

Samacdem
10-05-2012, 11:47 AM
Ngày 04/04/2012: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (tiếp theo)1- Trả lời của Cô về bài tập làm tại lớp cuối buổi học trước - xếp thứ tự quan trọng đối với 3 yếu tố Chất lượng, Giá, Thời điểm:


Tùy thuộc từng loại doanh nghiệp, tùy thuộc thị trường mà doanh nghiệp muốn thâm nhập, tùy thuộc thời điểm doanh nghiệp hoặc sản phẩm hoạt động trên thị trường để xác định thứ tự các yếu tố này. Tuy nhiên theo các chuyên gia APEC, thứ tự được xếp như sau: thứ nhất - Chất lượng, thứ hai - Thời điểm, thứ ba - Giá. 70% sản phẩm cạnh tranh về chất lượng. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang xếp Giá là số 1, chưa nhận thức được rằng cạnh tranh về giá mang tính chất ngắn hạn và tàn phá, không mang tính chất phát triển.

2- Các nội dung tiếp theo của Bài 1: (xem sách Giáo trình Quản lý chất lượng, từ trang 35 đến trang 41)2.1- Chất lượng tối ưu: đem lại lợi ích cho toàn xã hội (doanh nghiệp, người tiêu dùng) và không gây ô nhiễm môi trường.
- Sơ đồ chất lượng tối ưu của Sacato Siro
- Chất lượng tối ưu mang tính tương đối, được xác định tùy thuộc đặc điểm tiêu dùng cụ thể của từng nước, từng vùng, từng kênh phân phối, từng phân khúc thị trường khác nhau. Là vấn đề có ý nghĩa rất lớn đối với các quốc gia đang phát triển.2.2- Quá trình hình thành chất lượng:
- Triết lý làm đúng ngay từ đầu (DRFT - Do it Right the First Time)
- Hai quan điểm quản lý được coi gần như trái ngược nhau: Quản lý theo mục tiêu (MBO - Management By Objectives) và Quản lý theo quá trình (MBP – Management By Process)
- Quá trình hình thành chất lượng:


* Chu trình sản phẩm là tập hợp các quá trình tồn tại của sản phẩm theo thời gian, từ khi nảy sinh nhu cầu và ý đồ sản xuất ra sản phẩm cho đến khi kết thúc sử dụng sản phẩm. Chu trình sản phẩm được thể hiện qua vòng xoắn Juran. Các giai đoạn trong chu trình sản phẩm (nghiên cứu thiết kế, sản xuất, lưu thông và sử dụng sản phẩm) đều có ý nghĩa đối với sự hình thành chất lượng.
* Độ lệch chất lượng: khoảng cách giữa nhu cầu xã hội và thỏa mãn nhu cầu xã hội.
* Để cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm của tổ chức, các doanh nghiệp phải thực hiện công tác quản lý chất lượng trong tất cả các giai đoạn của chu trình sản phẩm, nhất là giai đoạn nghiên cứu thiết kế (làm đúng ngay từ đầu).
* Chu trình chất lượng (ISO 9004:1)


2.3- Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng:
- Nhóm yếu tố bên ngoài tổ chức
- Nhóm yếu tố bên trong tổ chức (4M - Men, Methods, Machines, Materials)


3- Cô chia sẻ các ý kiến về việc lựa chọn đề tài luận văn tốt nghiệp cao học (theo yêu cầu của lớp)4- Chuẩn bị bài cho buổi học tuần sau: đọc trước ở nhà nội dung tiếp theo của Bài 1 về Chi phí chất lượng (sách Giáo trình Quản lý chất lượng, từ trang 41 đến 48) và làm các bài tập có liên quan đến chi phí chất lượng.

Samacdem
10-05-2012, 11:48 AM
Ngày 11/04/2012:

Bài 1- TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (tiếp theo)


1- Chuẩn bị thuyết trình các đề tài kể từ buổi học ngày 25/04/2012:
- Các nhóm đăng ký đề tài thuyết trình và lớp tự lên kế hoạch tổ chức thuyết trình, lưu ý sắp xếp các đề tài gần nhau về nội dung để giải quyết các vấn đề chung trong cùng một buổi.

- Tránh sắp xếp một nhóm vừa thuyết trình, vừa phản biện trong cùng một buổi.
- Khi phản biện, nhóm phản biện sẽ đóng vai trò chính, sau đó các học viên khác mới đặt câu hỏi, trao đổi và góp ý để nhóm thuyết trình hoàn thiện tiểu luận nhóm.
- Khi chuẩn bị nội dung thuyết trình nên phân tích cụ thể tại một tổ chức, chỉ ra được những mặt tích cực và quan trọng nhất là những mặt hạn chế khi vận dụng tại tổ chức đó.


2- Nội dung tiếp theo của Bài 1:


2.1- Chi phí chất lượng:
- Khái niệm chi phí chất lượng
- Các yếu tố của chi phí chất lượng:
* Chi phí phòng ngừa: đây chính là nguồn lực để làm đúng ngay từ đầu
* Chi phí kiểm tra: đảm bảo chất lượng phù hợp với nhu cầu, 4 dạng kiểm tra cơ bản:
+ Kiểm tra hệ thống hoạt động của đối tác làm ăn
+ Kiểm tra các yếu tố đầu vào
+ Kiểm tra quá trình hoạt động
+ Kiểm tra đầu ra
* Chi phí sai hỏng, thất bại:
+ Chi phí sai hỏng, thất bại bên trong (phát hiện trong quá trình thực hiện, trong doanh nghiệp)
+ Chi phí sai hỏng, thất bại bên ngoài (sau khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng)
+ Chi phí xã hội (chi phí môi trường)
Ngoài cách phân chia trên, chi phí chất lượng có thể được chia thành 2 nhóm:
* Chi phí phù hợp
* Chi phí không phù hợp (không chất lượng)

2.2- Làm bài tập tại lớp về nhận diện chi phí chất lượng (Bài tập 2.1 - trang 41, sách Bài tập Quản lý chất lượng)


3- Làm bài tập cá nhân về chi phí liên quan đến chất lượng tại một đơn vị/ bộ phận cụ thể:
Các yêu cầu:
- Giới thiệu vắn tắt về đơn vị/ bộ phận, nêu các hoạt động cơ bản.
- Trong hoạt động của đơn vị/ bộ phận này, liệt kê, phân loại các chi phí liên quan đến chất lượng theo 2 nhóm chi phí phù hợp và chi phí không phù hợp.
- Tính giá của các chi phí liên quan đến chất lượng tại đơn vị/ bộ phận đó trong một khoảng thời gian nhất định.
- Nhận xét, đề xuất (chi phí nào cần thiết phải đầu tư, chi phí nào không phù hợp phải giảm thiểu).
Thời hạn nộp: sau 4-5 tuần, kể từ buổi học này.


4- Câu hỏi có trong bộ đề thi hết môn:
Lựa chọn quan điểm của một chuyên gia chất lượng trên thế giới mà anh/ chị tâm đắc, trình bày quan điểm này. Tại sao anh/ chị tâm đắc và lựa chọn chuyên gia này? Việc vận dụng quan điểm này trong điều kiện thực tế của Việt Nam như thế nào?


Bài 2– QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG1- Quá trình phát triển của quản lý chất lượng:
Tùy theo quan điểm của các chuyên gia, quá trình hình thành và phát triển của quản lý chất lượng được phân chia thành các giai đoạn khác nhau, nhưng về cơ bản đều nhất quán các bước phát triển theo thứ tự như sau:
- Kiểm tra sản phẩm
- Kiểm soát chất lượng
- Đảm bảo chất lượng
- Kiểm soát chất lượng toàn diện
- Quản lý chất lượng toàn diện


2- Những bài học kinh nghiệm của quản lý chất lượng (quan niệm sai lầm)
- Bài học thứ nhất: quan niệm về chất lượng
- Bài học thứ hai: chất lượng không đo được, không nắm bắt được
- Bài học thứ ba: chất lượng cao đòi hỏi chi phí lớn.

Samacdem
10-05-2012, 11:49 AM
Ngày 18/04/2012:


Bài 2 – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (tiếp theo)


1- Cô đề nghị lớp sắp xếp một nhóm thuyết trình về đề tài sử dụng các kỹ thuật thống kê để kiểm soát chất lượng (biểu đồ tiến trình, phiếu kiểm tra, biểu đồ phân bố tần số, biểu đồ Pareto, biểu đồ nhân quả, biểu đồ phân tán, biểu đồ kiểm soát).


2- Nội dung tiếp theo của Bài 2:

2.1- Những bài học kinh nghiệm của quản lý chất lượng (quan niệm sai lầm)
(tiếp theo)
- Bài học thứ tư: qui lỗi về chất lượng kém cho người thừa hành
- Bài học thứ năm: chất lượng được đảm bảo do kiểm tra chặt chẽ

2.2- Các khái niệm về quản lý chất lượng


2.3- Các phương thức quản lý chất lượng
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm (I - Inspection)
- Kiểm soát chất lượng (QC – Quality Control)
- Đảm bảo chất lượng (QA – Quality Assurance)
- Kiểm soát chất lượng toàn diện (TQC – Total Quality Control)
- Quản lý chất lượng toàn diện (TQM – Total Quality Management)
TQC và TQM đã có sự tiệm cận về cách làm, thể hiện qua ISO 9000:2000.


Những điểm cơ bản của TQM:
- Quản lý từ thiết kế tới mỗi quá trình
- Giải quyết tất cả các yếu tố ảnh hưởng
- Huy động tất cả các nhân viên
- Chất lượng gồm cả chất lượng dịch vụ với khách hàng
- Khách hàng bao gồm cả khách hàng nội bộ
- Đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề con người: con người phải được đào tạo huấn luyện => nhận thức và trình độ.

TQC và TQM giống nhau ở 5 điểm đầu.
Khác nhau:
* Mỹ: kiểm tra
* Nhật: tự kiểm tra
Khác biệt cơ bản là ở vấn đề con người.


Bài 3– HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG


1- Khái niệm về hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL)

2- Làm bài tập tại lớp:
- Lấy 3 ví dụ về hệ thống (trường Đại học Kinh tế Tp HCM, xe máy, con người)
- Các yếu tố cấu thành hệ thống (các yếu tố đầu vào, các quá trình biến đổi các yếu tố đầu vào thành đầu ra, đầu ra, thông tin phản hồi)


3- Mục tiêu, nhiệm vụ và các biện pháp của hệ thống quản lý chất lượng:
- Mục tiêu của HTQLCL: nâng cao chất lượng
* Đảm bảo chất lượng thiết kế
* Đảm bảo chất lượng tuân thủ thiết kế
=> Hoàn thiện chất lượng
=> Cải tiến liên tục
- Nhiệm vụ của HTQLCL
- Các biện pháp của HTQLCL


4- Chu trình quản lý trong HTQLCL:
Chu trình Deming PDCA (còn gọi là vòng tròn Deming hay bánh xe Deming): được biểu diễn dưới dạng hình tròn, mang lại cảm nhận đây là chu trình động và khi thực hiện nó thì không có điểm dừng.
* Plan: Hoạch định
* Do: Thực hiện
* Check: Kiểm tra
* Act: Điều chỉnh


5- Quy tắc áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn:
- Viết những gì dự tính sẽ làm, muốn làm, cần làm và làm được (vừa đảm bảo tính tiên tiến, vừa đảm bảo tính khả thi) - Plan
- Làm đúng theo những gì đã viết, viết lại những gì đã làm - Do
- Kiểm tra những việc đã làm với những gì đã viết - Check
- Biện pháp khắc phục, biện pháp phòng ngừa (tác động điều chỉnh) - Act
- Lưu trữ hồ sơ, xem xét hệ thống thường xuyên.


6- Các lưu ý của Cô về buổi thuyết trình tuần sau:
- Các nhóm thuyết trình gửi bài qua email vào ngày thứ hai 23/04/2012.
- Mỗi nhóm có 45’, trong đó trình bày tối đa 15’, còn lại 30’ để trao đổi.
- Nhóm thuyết trình đến sớm trước 18h để chuẩn bị.
- Các học viên lưu ý những buổi giảng lý thuyết có thể vắng mặt, nhưng những buổi thuyết trình không được vắng mặt.

Samacdem
10-05-2012, 11:50 AM
Ngày 25/04/2012:

THUYẾT TRÌNH CÁC ĐỀ TÀI VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG


1- Nhóm 2 thuyết trình đề tài “Phân tích thực trạng áp dụng quy trình quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 tại Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn”
Nhóm phản biện: Nhóm 13


2- Nhóm 7 thuyết trình đề tài “Đánh giá hiệu quả việc thực hiện quy trình quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 tại Công ty cổ phần tư vấn – xây dựng Bách Khoa”
Nhóm phản biện: Nhóm 5

3- Nhóm 1 thuyết trình đề tài “Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 tại Công ty TNHH Giải pháp số toàn cầu”.
Nhóm phản biện: Nhóm 3


4- Ý kiến của Cô sau phần thuyết trình và phản biện của các nhóm:
- Thông qua các buổi thuyết trình, học viên trong lớp không chỉ nắm được lý thuyết mà còn biết được cách thức vận dụng những lý thuyết đó tại các doanh nghiệp cụ thể; dựa vào các nội dung trao đổi, phản biện có thể giúp giải quyết các vướng mắc chung mà một số người cùng gặp phải; ngoài ra các nhóm còn học hỏi lẫn nhau về cách trình bày và diễn đạt các nội dung thuyết trình, vì vậy học viên không được vắng mặt vào những buổi thuyết trình.
- Các nhóm phản biện lưu ý:
Trước khi đưa ra các câu hỏi phản biện, phải nêu nhận xét về nội dung trình bày của nhóm thuyết trình (những gì nhóm đã làm tốt, những gì chưa đạt cần điều chỉnh hoặc làm rõ thêm).
- Các nhóm thuyết trình lưu ý:
* Gửi bài cho Cô theo địa chỉ email trên đề cương môn học Cô đã gửi cho lớp, theo dõi email xác nhận của Cô, nếu chưa thấy phản hồi, xem lại email gửi bài của nhóm có sai sót gì không.
* Ba nhóm thuyết trình vừa rồi đều chưa lý giải rõ tại sao doanh nghiệp lựa chọn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.
* Lưu ý cách trình bày slide, không quá nhiều chữ (mỗi slide tối đa khoảng 7 dòng và mỗi dòng tối đa khoảng 7 chữ).
* Các nhóm chọn nội dung trình bày sao cho thuyết phục được người nghe, tránh trình bày chung chung, hoặc đưa ra các nhận định chủ quan, mà phải có số liệu minh chứng chi tiết, cụ thể những vấn đề thực tế doanh nghiệp đang áp dụng, tuy nhiên do thời gian có hạn, không thể trình bày hết tất cả các nội dung, vì vậy mỗi nhóm nên chọn các điểm quan trọng và trình bày kỹ lưỡng về các vấn đề này.
* Các nhóm đã thuyết trình dựa vào những câu hỏi phản biện, những trao đổi và góp ý trên lớp, để hoàn thiện bài tiểu luận của nhóm.5- Cả lớp lưu ý:
- Không vắng mặt hoặc đi trễ đối với các buổi thuyết trình.
- Các bạn không thuộc nhóm thuyết trình sẽ chấm điểm cho các nhóm thuyết trình trong buổi học (Cô chuẩn bị sẵn các phiếu chấm điểm và phát cho từng người).
- Các buổi có 4 nhóm thuyết trình (ngày 09/05 và 13/06), cả lớp phải có mặt và bắt đầu buổi thuyết trình lúc 17h45’.

Ha Nguyen
15-05-2012, 12:54 AM
Ngày 02/05/2012:

THUYẾT TRÌNH CÁC ĐỀ TÀI VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (Tiếp theo)

1- Nhóm 9 thuyết trình đề tài “Áp dụng GMP tại Công ty mỹ phẩm AVON”
Nhóm phản biện: Nhóm 12

2- Nhóm 10 thuyết trình đề tài “Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn - HACCP tại Công ty bao bì Thái Bình Dương”
Nhóm phản biện: Nhóm 11

3- Ý kiến của Cô sau phần thuyết trình và phản biện của các nhóm:
* Các nhóm thuyết trình lưu ý:
- Cố gắng đưa ra các ví dụ cụ thể minh họa cho nội dung thuyết trình, nên lựa chọn đề tài có đủ tài liệu mô tả cụ thể, vì một số bạn trong lớp mới học lần đầu các nội dung này.
- Thay vì nêu một cách lý thuyết về lợi ích của hệ thống hoặc công cụ quản lý chất lượng đối với khách hàng, cần lý giải cụ thể tại sao?
- Sử dụng tiếng Việt trong toàn bộ bài thuyết trình, các nội dung tiếng Anh, nếu cần thiết chỉ nên đưa vào phần phụ lục.
- Khi giới thiệu về nhóm, đọc đến tên bạn nào thì bạn đó đứng lên, hoặc từng người trong nhóm tự đứng lên giới thiệu về mình.

* Các nhóm phản biện và những bạn đặt câu hỏi lưu ý:
Có thể mời bất kỳ thành viên nào trong nhóm thuyết trình trả lời.

* Cả lớp lưu ý: 4 buổi học còn lại có mặt lúc 17h45’.


Ngày 09/05/2012: cả lớp được nghỉ học.

Cô thông báo qua email:
- Ngày 16/05/2012 sẽ học tiếp lý thuyết.
- Bốn nhóm tiếp theo sẽ thuyết trình vào ngày 23/05/2012, lưu ý gửi bài cho Cô và cho cả lớp đến hết ngày 20/05/2012.

MoonStar
16-06-2012, 12:00 AM
Theo như bữa học cuối hôm thứ tư 13/06/2012 cô An cho lớp mình 2 tuần nữa để hoàn thành bài tập cá nhân và tiểu luận nhóm.

+ Bài tập cá nhân: Ko cần đóng quyển, chỉ cần bấm lại và nộp.
+ Bài tiểu luận nhóm: Nộp file word tại topic này và bản giấy (đóng quyển) cùng lúc với bài tập cá nhân.
-> Thời gian và địa điểm nộp: 18h ngày 24/06/2012 tại Hội quán cao học kinh tế 36 Trần Cao Vân Q3.

Đề thi: xem lại các đề tài các nhóm đã thuyết trình
+ Được sử dụng tài liệu (ko sử dụng laptop)
+ Thời gian: 60'
+ Đề thi có 2 câu (chỉ chọn 1 câu để làm, làm 2 câu thì cô chỉ chấm câu đầu tiên). 1 câu lý thuyết và 1 câu thực tế
Lý thuyết:
1. Các TQM
2. ISO 9000
3. 6 Sigma
4. Quan điểm của một chuyên gia quản lý chất lượng
5. ...
a/ Trình bày vắn tắt nội dung lý thuyết
b/ Vận dụng trong điều kiện thực tế tại VN
c/ Đề xuất các biện pháp
d/ Trình bày vắn tắt 1 Quan điểm của một chuyên gia quản lý chất lượng. Tại sao chọn + vận dụng thực tế.

Thực tế:
1. Các phương thức quản lý chất lượng
2. Các hệ thống quản lý chát lương theo tiêu chuẩn
3. Một kỹ thuật quản lý chất lượng
4. Chi phí liên quan đến chất lượng
=> Trình bày vắn tắt 1 trong 4 nội dung mục 1,2,3,4 đã, đang và sẽ áp dụng tại đơn vị. Vận dụng vào đơn vị có tác dụng gì? Khó khăn gì?


-> Thời gian thi dự kiến: 08/07/2012

nvc
18-06-2012, 11:44 AM
Nhóm 7 gửi bài tiểu luận nhóm
Free Cloud Storage - MediaFire (http://www.mediafire.com/view/?rz9b8be18xu4gy3)

nlmh04
23-06-2012, 12:14 AM
Nhóm 5 gửi bài tiểu luận
Free Cloud Storage - MediaFire (http://www.mediafire.com/?55k316wcol3jq3t,z9pandzaul0qbjt)

MoonStar
30-06-2012, 01:12 PM
Gửi mọi người tổng hợp file tiểu luận của các nhóm:
Dropbox - QTCLuong_Tonghopbaitieuluan_D1K20 - Simplify your life (https://www.dropbox.com/sh/18qazgg033wmh5r/STQ4Ey9hfw/QTCLuong_Tonghopbaitieuluan_D1K20)

Đề thi của lớp K19

Mr. Minh
30-06-2012, 03:44 PM
Gửi mọi người tổng hợp file tiểu luận của các nhóm:
Dropbox - QTCLuong_Tonghopbaitieuluan_D1K20 - Simplify your life (http://caphecuoituan.com/link.php?q=http://caphecuoituan.com/link.php?q=http://caphecuoituan.com/link.php?q=http://caphecuoituan.com/link.php?q=https://www.dropbox.com/sh/18qazgg033wmh5r/STQ4Ey9hfw/QTCLuong_Tonghopbaitieuluan_D1K20)

Đề thi của lớp K19

Up lên DropBox thật tiện lợi, ai chưa xài DropBox đăng kí 1 acc dùng thử đi nhe:cool:

Dropbox – Sao lưu lưu trữ dữ liệu trực tuyến miễn phí đa chức năng (http://caphecuoituan.com/link.php?q=http://caphecuoituan.com/link.php?q=http://caphecuoituan.com/link.php?q=http://caphecuoituan.com/link.php?q=http://emaster.com.vn/showthread.php/118-Dropbox-Sao-luu-luu-tru-du-)

Khi đã đăng kí acc và cài Dropbox rùi muốn download folder của Lánh up lên thật đơn giản và nhanh lẹ
+ Login vào acc đã đăng kí -> Add to my Dropbox
https://lh5.googleusercontent.com/-NYuqUJaC19c/T-8Ipv6LJPI/AAAAAAAADiU/anbEx9UQGWE/s912/dropbox1.jpg

Rùi bật Soft Dropbox ở máy tính mình lên là ung dung uống cafe đợi cho Dropbox tự đồng bộ dữ liệu sau đó mở Folder Dropbox trên máy mình lên là đã có đầy đủ dữ liệu

https://lh6.googleusercontent.com/-V-g4qlmaipo/T-8IBSn9AyI/AAAAAAAADiM/TU8KzA_QVAI/s811/dropbox.jpg


Bạn chưa có acc DropBox hãy đăng kí ở đây sẽ được tặng 500MB free :cool:

http://db.tt/xaCuNIVW (http://caphecuoituan.com/link.php?q=http://db.tt/xaCuNIVW)

nlmh04
30-06-2012, 07:08 PM
cám on lánh

locdh
01-07-2012, 06:15 AM
Minh nói rất đúng, dùng hỗ trợ của Drop box để kéo toàn bộ folder về máy thật tiện. Đúng là "Giá trị hơn mong đơi"
Xài thử Drop box (http://db.tt/gsFimHyW)

nvc
04-07-2012, 05:05 PM
môn này chẳng biết bắt đầu từ cái gì đây

Samacdem
06-07-2012, 12:01 PM
Hi tất cả thành viên lớp Đêm 1,
Hi Chung

Nghe Chung nói là ngày 8/7 các bạn thi môn Quản trị/ Quản lý chất lượng. Môn này hơi khó và mình đã thi rồi nên truyền tải một số ý kiến chia sẻ của mọi người.

Thường thi Cô bảo là đề thi có 02 câu, chọn 01 trong hai câu để làm (01 lý thuyết/ 01 bài tập) thi trong 60 hay 90 phút.

Câu 1: Các chủ đề liên quan lý thuyết.
Câu 2: Các chủ đề liên quan ứng dụng một doanh nghiệp.

Do đó,
1. Để làm được dạng đề 1, các bạn xem hết các chương mà Cô An cho học thì thường nó xoay quanh chỉ vấn đề:
- Hệ thống quản lý chất lượng, có những hệ thống nào, vận dụng ra sao?.
- Iso.
- TQm…
- Các kinh nghiệm, mô hình vận dụng.
2. Để làm được dạng đề 2: thường thì có các dạng
- Trình bày 01 hệ thống QLCL tại 1 đơn vị anh chị biết/ phương thức ?.
- Khó khăn và thuận lợi khi ap dụng hệ thống đó tại đơn vị.
- Chi phí quản lý chất lượng đơn vị, ví dụ ?.
- Hoặc đề xuất 01 hệ thống QLCL tại 01 đơn vị cụ thể?


Vì vậy, để làm tốt bài và đạt điểm cao thì:
1. Các bạn không nên căng thẳng quá về môn này, dù nó rất khó nuốt.
2. Đọc sơ qua các lý thuyết xem môn này học cái gì, gồm những nội dung gì?, cái nào quan trọng nhất mà khi một doanh nghiệp áp dụng? có thể nói là cái cơ bản nhất của chất lượng?.
3. Xem đơn vị mình có hệ thống QLCL nào chưa? Nếu có thì vào thi chọn câu 2 để làm, nhận xét nó, nếu chưa có chọn câu 1.
4. Làm câu 01, nên ví dụ một đơn vị nào chúng ta biết để dẫn chứng nó thêm?.
5. Thời gian rất ngắn, do đó, loay hoay sẽ hết thời gian và có khi không làm được gì?
6. Tóm lại, Cô An rất chú trọng vào bất cứ vấn đề nào mà khi nói đến thì nó phải đúng từ cơ sở lý thuyết đi ra và áp dụng, nói luyên huyên không có cơ sở lý thuyết hoặc không đúng yêu cầu cơ bản lý thuyết thì rất dễ bị cho là lạc đề, nói không có căn cứ? Do đó, dù là đế xuất vấn đề gì cũng nên lấy lý thuyết vấn đề đó làm nền tảng mà vận dụng ?

Chúc Chung và các Bạn thi tốt.
__________________________________________________ _____________________
P/s: Chung gửi một số tài liệu liên quan môn này cho mọi người tham khảo nhé. Trong đó có 01 đề thi năm ngoái của Cô An mà mờ quá không đọc được đại ý là :
Câu 1: Thuận lợi và khó khăn khi áp dụng ISO 9000
Câu 2: Nêu một hệ thống QLCL tại 1 đơn vị anh chị biết, nhận xét, đánh giá.

Samacdem
06-07-2012, 12:02 PM
Gửi thêm bổ sung tài liệu nè:

Mr. Minh
06-07-2012, 12:11 PM
Link DropBox full tài liệu K18:

Dropbox - Tai lieu on QT Chat Luong K18 Dem 1 - Simplify your life (https://www.dropbox.com/sh/keccjs5cscsa9w0/75Naz7ilNQ)

Samacdem
06-07-2012, 12:20 PM
Mọi người nhớ in 13 đề tài thuyết trình của 13 nhóm ar xem qua nhé
Đề thi Chung gửi kèm là Lánh đã gửi cùng với 13 đề tài trên kia nhé.
Chung
_________________________

K19 Đêm5
câu 1: trình bày ngắn gọn về 6 sgma, những thuận lợi và khó khăn của dn việt nam khi áp dụng 6 sigma và đưa ra các biện pháp giải quyết khó khăn này

Câu 2: Các anh/chị hiểu như thế nào về chi phí liên quan đến chất lượng của một tố chức? Hãy trình bày các yếu tố của chi phí chất lượng - lấy ví dụ cụ thể tại đơn vị anh chị đang công tác. Các biện pháp để giảm các chi phí đó?

Đề thi K19 Đêm2. Thời gian: 60 phút. Học viên được sử dụng tài liệu
Câu 1: Anh/Chị hãy trình bày vắn tắt về ISO9000. Những thuận lợi và khó khăn khi xây dựng, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO9000 trong các doanh nghiệp Việt Nam? Hãy đề xuất một số biện pháp cần thiết.
Câu 2: Anh/Chị hãy trình bày vắn tắt một kỹ thuật quản lý chất lượng đã được(hoặc sẽ được hoặc nếu được) áp dụng trong đơn vị của Anh/Chị. Cho biết tác dụng của kỹ thuật này và những khó khăn khi áp dụng trong đơn vị của Anh/Chị. Hãy đề xuất một số biện pháp cần thiết.

Vily Nguyen
06-07-2012, 01:39 PM
Thanks anh nhiu nhe

Huy Khánh
07-07-2012, 12:37 PM
Thế nào là công cụ, thế nào là kỹ thuật vậy mọi người? Hixx! Thanks!

gunandroses
07-07-2012, 02:14 PM
Sách cô cũng ghi chung chung thôi K: kỹ thuật & công cụ, không rạch ròi, Huyền cũng nghĩ như chị Hà, tùy cách tiếp cận. Có khi slide khi là công cụ (trong 7 công cụ) nhưng sách lại ghi chung là kỹ thuật & công cụ, có khi lại xem nó là phương pháp. Đừng lăn tăn chi mệt á.

raumuongxaotoi123
07-07-2012, 10:14 PM
Many thanks for your support - Monitor

nvc
07-07-2012, 11:43 PM
Mai đề thi " bình luận "chất lượng là thứ cho không". Vận dụng thực tiễn VN????

Mr. Minh
09-07-2012, 12:06 PM
Đề thi:

https://lh5.googleusercontent.com/-AE-JKHc9A-w/T_pX7IECFLI/AAAAAAAADig/cfl9YbC7RCE/s640/De%2520thi%2520QTCL%2520K20Dem%25201.jpg

luzcarita
09-07-2012, 10:44 PM
Lớp mình trúng tủ hết cả rồi. Kỳ này chấm bài chắc cô An cũng khó xử nhỉ. Đa tạ lớp trưởng baby, đẹp chai. (lâu lâu khen cho đại ka mừng chút).

Huy Khánh
10-07-2012, 03:18 PM
Sao mình hem trúng tủ nhỉ? :(